İŞE ALIM

Prosedür & Süreçler – Doğuş Planet’te personel seçme ve yerleştirme süreci İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yönetilmektedir. Aranan pozisyonun gerektirdiği teknik becerilere ve yetkinliklere göre İnsan Kaynakları mülakatı, grup mülakatı, birim yöneticisi mülakatı, çeşitli teknik değerlendirme çalışmaları gibi bazı değerlendirme aşamaları ile işe alım süreçleri yürütülür. İşe alım süreçlerinde hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet, yönelim vb. ayrım yapılmaz ve tüm adaylar eşit şekilde değerlendirilir.

İlanlar – Şu anda başvuru sürecinde olan tüm programlarımıza ve açık pozisyonlarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kariyer.net Linkedin